W jakim celu są prowadzone kursy i szkolenia BHP?

Przede wszystkim szkolenia wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowe dla każdego nowego pracownika, a także dla studenta lub ucznia, rozpoczynającego praktyki. Jednak nie chodzi tu jedynie o postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kluczowe znaczenie mają również cele, dla których prowadzone są takie kursy i szkolenia.

Jakie są główne cele szkolenia BHP?

Jednym z najważniejszych celów szkolenia BHP jest możliwość zdobycia niezbędnych umiejętności. Dzięki nim każdy uczestnik dowiaduje się, jak w bezpieczny sposób wykonywać obowiązki służbowe. Cały kurs jest oparty na obowiązujących przepisach, regulaminie firmy, a także na zasadach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego niezbędne jest to, żeby zajęli się tym specjaliści z Bhp-center – najlepiej we współpracy z pracodawcą.

Celem szkolenia BHP jest też zwiększenie orientacji w środowisku pracy. Poza tym kursy są obowiązkowe, o czym świadczy zapis w Kodeksie Pracy.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, która nie ma wystarczającej wiedzy na temat zasad BHP. Dotyczy to zarówno szkolenia wstępnego, jak i okresowego – choć w tym przypadku występują wyjątki, zwalniające z konieczności przystąpienia do szkolenia.

Kursy i szkolenia BHP w Krakowie należą do obowiązków pracodawcy. Oprócz tego wyznaczona osoba jest zobowiązana do wydania szczegółowych instrukcji i wskazówek, które dotyczą ogólnych zasad BHP oraz tych bezpośrednio związanych z danym stanowiskiem. Na sam koniec niezbędne jest pisemne potwierdzenie zapoznania się z przepisami BHP przez pracownika. Dzięki temu zatrudniona osoba uzyskuje wiedzę, która pozwala jej w sposób bezpieczny wykonywać poszczególne zadania.

Jakie są rodzaje kursów i szkoleń BHP?

Najczęściej wymienianymi rodzajami kursów i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są te wstępne i okresowe. Pierwszy z nich dotyczy nowych pracowników bądź tych, którzy awansowali lub zostali zdegradowani na inne stanowisko. Znowu drugi rodzaj odnosi się do osób z dłuższym stażem pracy.

Warto podkreślić, że rodzaj szkolenia BHP w dużym stopniu wpływa na, to kiedy powinny być przeprowadzone te kursy, a także na ich częstotliwość. Szkolenia wstępne są obowiązkowe jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Natomiast te okresowe powinny być wykonane rok po rozpoczęcia pracy. Choć są tutaj również wyjątki np. osoby zajmujące kierownicze stanowiska. W ich przypadku niezbędne jest uczestnictwo w szkoleniach BHP co pół roku. Dowiedz się, czym jeszcze wyróżniają się takie kursy, które mogą być przeprowadzone w Krakowie lub innym mieście.

Szkolenie wstępne

Kluczowe znaczenie ma to, że szkolenie wstępne, ma charakter ogólny i jest skierowane do wszystkich pracowników – bez względu na rodzaj zajmowanego stanowiska. Na pełny kurs składa się instruktaż ogólny i stanowiskowy.

Poza tym szkolenie wstępne jest dużo krótsze od okresowego, co oczywiście ma związek z bardziej ograniczoną tematyką. Zazwyczaj trwa mniej więcej 2 godziny.

Najważniejszym celem szkolenia wstępnego jest zapoznanie się nowo zatrudnionego pracownika z zasadami bezpieczeństwa i zagrożeniami, jakie mogą występować na jego stanowisku pracy. Poza tym pracownik ma w ten sposób zrozumieć, jakie są sposoby na w pełni bezpieczne wykonywanie swoich obowiązków służbowych. Ma to wpływ nie tylko na daną jednostkę, ale również na inne osoby, które również wykonują te zadania bądź znajdują się w pobliżu.

Bardzo często częścią szkolenia wstępnego jest ergonomia stanowiska pracy, co znowu ma ogromne znaczenie dla zdrowia pracownika, ponieważ pozwala to uniknąć kontuzji czy bardziej przewlekłych dolegliwości.

Pamiętaj o tym, że pracownik nie może przystąpić do swoich obowiązków przed ukończeniem wstępnego szkolenia z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dopiero później jest do tego dopuszczony.

Szkolenie okresowe

Szkolenia okresowe mogą trwać nawet kilka godzin, podczas których pracodawca lub zewnętrzna firma przedstawiają określone kwestie. Kurs jest znacznie szerszy od szkolenia wstępnego.

Najważniejszym celem jest powtórzenie oraz ugruntowanie wcześniej zdobytej wiedzy. Poza tym pracownicy mają okazję zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi. Niezbędnym elementem szkolenia BHP jest również zaznajomienie danej osoby z zasadami udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej. Istotne jest też pokazanie schematów postępowania na wypadek sytuacji zagrażających zdrowiu.

Na sam koniec pracownik musi potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami BHP. Oczywiście musi też stosować się do nich.

Kto przeprowadza szkolenie BHP? Jaką formę mają kursy?

Bardzo często pracodawca przeprowadza szkolenie BHP – szczególnie dotyczy to wstępnych kursów. Jeśli firma zatrudnia większą liczbę pracowników lub organizuje szkolenie okresowe, to zazwyczaj w tym celu zatrudnieni są zewnętrzni specjaliści. Kluczowe znaczenie ma tylko to, żeby mieli odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Szczególnie popularne są tego typu kursy i szkolenia BHP w Krakowie.

Warto zaznaczyć, że szkolenie okresowe kończy się testem wiedzy, który powinien być przygotowany przez organizatora szkolenia. Dzięki temu można określić, w jakim stopniu uczestnicy zrozumieli i przyswoili przekazaną wiedzę. 

Częstotliwość szkoleń okresowych jest uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy oraz warunków – jeśli są naprawdę trudne i niebezpieczne, to kursy powinny odbywać się regularnie co roku.

Warto zaznaczyć, że szkolenia BHP mogą odbywać się w różnych formach – zarówno stacjonarnie, jak i online. Poza tym najczęściej dla stanowisk robotniczych organizowane są szkolenia w formie seminariów. Natomiast w przypadku pracowników administracyjno-biurowych, osób, które kierują innymi pracownikami bądź zajmują stanowiska inżynieryjno-techniczne niekiedy wybierane są kursy w formie samokształcenia kierowanego.

Należy podkreślić, że czas trwania szkolenia BHP jest indywidualnie dopasowywany do danego stanowiska. Jednak musi odbywać się w czasie godzin pracy, a do tego wszystkie koszty ponosi pracodawca.