Szkolenia dla osób kierujących pracownikami i pracowników – jak wyglądają?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to ważny aspekt pracy, który zapewnia, że pracownicy mogą wykonywać swoją pracę bez narażania siebie i innych na ryzyko. Obejmuje to normy prawne, badania nad środkami organizacyjnymi służącymi zapewnieniu bezpieczniejszych warunków pracy, w tym rozwiązania techniczne, takie jak ergonomiczne warunki. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy zostały zawarte w wielu przepisach, regulacjach, postanowieniach itp. Jak przebiegają takie szkolenia? Kto je przeprowadza? Podpowiadamy

Szkolenia BHP 

Pracodawcy są prawnie zobowiązani do wysyłania swoich pracowników na kurs BHP. Jest to konieczne, ponieważ wcześniej nie mogą oni zacząć pracować. Ważne jest, aby kursy te były prowadzone przez samego pracodawcę lub kogoś wyznaczonego, kto zna się na rzeczy i wie, jak należy postępować, a jednocześnie mieć przygotowanie do przekazywania wiedzy. Coraz więcej osób decyduje się jednak na wynajęcie firmy zewnętrznej. Inną dostępną opcją są także kursy online. Zapoznanie się z zasadami BHP dotyczy nie tylko pracowników, ważne jest także szkolenie dla osób kierujących pracownikami.

Szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami jest przeprowadzane zazwyczaj co 5 lat. Pracodawca często przeprowadza kursy BHP w firmie, dlatego musi odświeżać swoją wiedzą i aktualizować ją, aby przekazywać ją dalej.

Kursy BHP dzielimy na wstępne oraz okresowe.

Szkolenie wstępne

Szkolenie wstępne składa się z dwóch części – ogólnej oraz stanowiskowej.

Instruktaż ogólny polega na tym, że pracownicy są zapoznawani z definicją bezpieczeństwa i higieny pracy, kwestiami prawnymi, ogólnymi zagrożeniami i ryzykiem, które może wiązać się z pracą. W tej części szkolenia przeprowadzane są również instrukcje przeciwpożarowe i kurs pierwszej pomocy. Pierwszy z wymienionych powinien być dostosowany do miejsca pracy – pracownicy dowiadują się, jak powinni zachować się w przypadku ewakuacji, pożaru i innych zagrożeń, poznają drogi ewakuacyjne, zapoznają się także z narzędziami, które mogą pomóc. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej pokazuje z kolei, jak pomóc poszkodowanej osobie zanim przybędą na miejsce ratownicy medyczni. Coraz częściej zdarza się, że kurs ten ma część praktyczną, na której pracownicy uczą się na przykład jak opatrywać rany.

Dzięki zapoznaniu się z zasadami ogólnymi pracownicy mogą lepiej reagować w sytuacjach stresowych, mogą opanować panikę i sprawić, że działania będą sprawne. 

Następnie przychodzi czas na szkolenie stanowiskowe, które traktuje o konkretnym miejscu pracy. Pracownicy dowiadują się podczas jego trwania, jakie zagrożenia czekają ich na tym stanowisku. Dodatkowo oczywiście są zapoznawani z działaniem narzędzi i maszyn, jeśli z nimi pracują. Pracownicy poznają także zasady ergonomii pracy.

Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe odbywa się raz na kilka lat (w niektórych zawodach podwyższonego ryzyka nawet raz do roku) i na celu mają odświeżenie oraz zaktualizowanie posiadanej już wiedzy.