Kurs na operatora żurawia samojezdnego – dla kogo?

Żurawie samojezdne to urządzenia wykorzystywane do przenoszenia ciężkich ładunków na duże wysokości. Urządzenia te wykorzystywane są najczęściej przy pracach budowlanych lub montażowych. Aby zdobyć uprawnienia do obsługi takich dźwigów, niezbędne jest ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego. Praca operatora żurawia samojezdnego jest bardzo odpowiedzialna i niebezpieczna, dlatego nie każdy pracownik może zdobyć uprawnienia do obsługi dźwigów.  

Żurawie samochodowe, samojezdne poruszają się najczęściej razem z kompletnym wyposażeniem, co umożliwia ich eksploatację na każdym placu budowy. Urządzenia te mają teleskopową budowę, a ich wysięgnik jest bardzo długi. Jednocześnie maszyny te mają spory udźwig, a ich niewielkie rozmiary sprawiają, że można ich używać praktycznie wszędzie. Operator dźwigu może obsługiwać żurawie pracujące na placach budowy, wykorzystywane do montażu konstrukcji oraz do przenoszenia ciężkich materiałów.

Kto może zostać operatorem żurawia?

Praca operatora dźwigu samojezdnego wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo własne oraz osób przebywających w zasięgu pracy urządzenia. Dodatkowo zawód ten jest bardzo wymagający w związku z dużą wysokością, dlatego nie mogą go wykonywać osoby mający lęk wysokości lub lęk przestrzeni.

Operator żurawia samojezdnego, aby zdobyć uprawnienia do korzystania z takiego urządzenia, musi skończyć specjalistyczny kurs IIŻ. Na takie szkolenie mogą zapisać się tylko osoby pełnoletnie, posiadające prawo jazdy kategorii C i wykształcenie minimum podstawowe. Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia musi przejść badania lekarskie, które wykluczą przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy operatora dźwigów samojezdnych.

operator żurawia samojezdnego

Kurs na operatora dźwigu – co obejmuje?

Kurs operatora żurawia samojezdnego obejmuje naukę teoretyczną i praktyczną. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żurawi i ich otoczenia oraz uczą się odpowiednio sterować urządzeniem w określonych sytuacjach. Podczas szkolenia poruszane są tematy z zakresu wiadomości o dozorze technicznym, ogólne informacje o żurawiach samojezdnych, budowa dźwigów, zasady BHP oraz obowiązki operatora dźwigu.

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Uprawnienia operatora dźwigu samojezdnego są wydawane na 5 lat. Wniosek o przedłużenie zaświadczenia trzeba złożyć w UDT nie później niż 3 miesiące przed utratą uprawnień do obsługi dźwigu. 

Praca operatora żurawia samojezdnego jest bardzo niebezpieczna, dlatego wymagania wobec osób, które chcą zdobyć uprawnienia do obsługi tych maszyn, są rygorystyczne. Najważniejsza jest odporność na stres, brak lęku wysokości oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania takiej pracy.