Jak zdobyć uprawnienia HDS?

Hydrauliczny Dźwig Samochodowy służy do podnoszenia i przenoszenia ładunków, materiałów, urządzeń i niewielkich maszyn. HDS-y nazywane są także żurawiami przenośnymi lub żurawiami przeładunkowymi. Urządzenia takie działają za pomocą układu hydraulicznego, który umożliwia zwiększenie mocy żurawia. Silnik dźwigu HDS napędza pompę hydrauliczną, przez co jest wywierane ciśnienie na płyn lub olej w układzie hydrauliczny. 

Żurawie HDS mogą transportować ciężkie ładunki jak kontenery transportowe, big bagi oraz palety z materiałami budowlanymi. Samochody z HDS muszą być precyzyjnie dobierane do wymagań użytkownika i zadania do wykonania. Obsługą tych urządzeń może zajmować się tylko operator mający odpowiednie uprawnienia. 

kurs hds

Kurs HDS – dla kogo?

Transport HDS to praca z dużymi ciężarami, z wykorzystaniem dużej mocy dźwigu hydraulicznego. Obsługą tego typu urządzeń mogą zajmować się wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, czyli operatorzy, którzy ukończyli kurs HDS i pozytywnie zaliczyli państwowy egzamin przed komisją UDT. Hydrauliczny Dźwig Samochodowy nieodpowiednio obsługiwany może ulec awarii i stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia operatora oraz osób znajdujących się w pobliżu. Uprawnienia HDS powinny być wydawane wyłącznie osobom doskonale przeszkolonym, które znają zasady BHP i obsługują pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Na kurs HDS mogą zapisać się tylko osoby pełnoletnie, z wykształceniem co najmniej podstawowym wykazujące się dobrym stanem zdrowia i mające zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy w tym zawodzie. Dodatkowo operator HDS musi mieć prawo jazdy kategorii C, bo jest jednocześnie kierowcą samochodu z HDS-em.

Kurs HDS – co obejmuje?

Szkolenie dla operatorów HDS składa się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje wiedzę teoretyczną, druga – praktyczną. Podczas wykładów kursanci poznają m.in. budowę pojazdów HDS, zasady BHP, obowiązki operatora, podstawy obsługi dźwigu oraz zasady zachowania w sytuacjach niebezpiecznych. Druga część kursu obejmuje zajęcia praktyczne, na których uczestnicy uczą się korzystać ze sprzętu i go obsługiwać. Kursanci zdobywają umiejętności podnoszenia i przenoszenia różnych ładunków oraz bezpiecznego realizowania załadunku i przeładunku.  

Kurs HDS kończy się egzaminem państwowym, który jest zdawany przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin, podobnie jak szkolenie, składa się z części teoretycznej i praktycznej. Pierwsza z nich ma na celu sprawdzenie wiedzy kursanta, druga ma ocenić zdolność bezpiecznej obsługi pojazdu HDS. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik kursu otrzymuje uprawnienia na operatora HDS.

Uprawnienia HDS to udokumentowane kwalifikacje i umiejętności obsługi dźwigu HDS. Operator HDS bez problemu znajdzie pracę nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Urządzenia HDS są wykorzystywane w wielu branżach i gałęziach przemysłu.