Dlaczego rodzina jest ważna?

Dlaczego rodziny są ważne? Mają znaczenie, ponieważ rodziny są kręgosłupem naszego społeczeństwa i zapewniają strukturę naszego życia.

Pamiętam, kiedy jako małe dziecko po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że każda osoba jest częścią jednej lub kilku rodzin. Podróżując pociągiem do domu pewnego zimowego wieczoru, wpatrywałem się w jasno oświetlone okna mijanych domów. Spoglądając w każde okno, uderzała mnie myśl, że każda osoba, w każdym domu, ma własną rodzinę, tak jak ja! Każda rodzina była dla tej osoby tak samo ważna jak moja dla mnie! Łał!!!

Nasze relacje rodzinne pomogły każdemu z nas stać się tym, kim jesteśmy jako dorośli, i wpłynęły na to, jak obecnie traktujemy własne dzieci i innych członków rodziny.

Czy to będzie Twoja:

  • rodzina biologiczna
  • rodzina małżeńska
  • rodzina pokrewieństwa
  • przybrana rodzina
  • mieszana rodzina
  • rodzina zastępcza
  • rodzina adopcyjna
  • rodzina współrodzicielska
  • wybrana rodzina

zdrowie Twoich relacji rodzinnych ma duże znaczenie! Rodzaj lub struktura Twojej rodziny nie ma tak naprawdę znaczenia, o ile relacje są bezpieczne, stabilne i pełne szacunku. Badania sugerują, że dzieci z bezpiecznych, stabilnych i pełnych szacunku rodzin radzą sobie lepiej w szkole i mają zdrowsze długoterminowe relacje społeczne, a dorośli, którzy są w szczęśliwym małżeństwie lub związkach, żyją dłużej. Kto tego nie chce?