Czy nauczyciele powinni ukończyć kurs pierwszej pomocy?

Zarówno wśród dzieci, jak i młodzieży nie brakuje wypadków. Często przytrafiają się one w szkole. W wielu wypadkach zapobieżenie im nie jest możliwe. Należy jednak wiedzieć jak zachować się, kiedy do nich dojdzie. Szczególna odpowiedzialność ciąży na nauczycielach. Dlatego kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli Rzeszów to szkolenie, w którym udział powinni wziąć wszyscy pedagodzy.

Czy kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli jest obowiązkowy?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku dotyczącego kwestii bezpieczeństwa i higieny w placówkach oświatowych ukończenie szkolenia poświęconego udzielaniu pierwszej pomocy jest dla nauczycieli obowiązkowe. Co ważne, to na dyrektorze szkoły ciąży obowiązek zorganizowania takiego szkolenia. Jednocześnie nie określono, kto powinien szkolenie prowadzić, a także, jakie treści powinny się w nim znaleźć. Odpowiedzialny dyrektor placówki zadba jednak o to, aby nauczycieli otrzymali nie tylko przysłowiowy papierek, ale by faktycznie posiedli umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

Jak często nauczyciele powinni uczestniczyć w szkoleniach z pierwszej pomocy?

Wielu pedagogów zastanawia się nad tym jak często muszą kończyć takie szkolenie. Tymczasem okazuje się, że ustawodawca nie przewidział terminu ważności szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli. Oznacza to tyle, że raz ukończone szkolenie – na samym początku drogi zawodowej – jest wystarczające i nie musi być powtarzane. Należałoby się jednak zastanowić czy takie rozwiązanie jest na pewno słuszne. Wiedza z zakresu pierwszej pomocy – jak każda inna – jeśli nie jest wykorzystywana z czasem zanika. Może więc okazać się, że osoba, która przeszła kurs kilka lat wcześniej tak naprawdę nie potrafi pomóc, kiedy komuś coś się stanie.

Czy obowiązek ukończenia kursu z pierwszej pomocy dotyczy tylko nauczycieli?

W 2018 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję, na mocy które szkolenie z pierwszej pomocy muszą odbyć wszyscy pracownicy szkoły. Oznacza to, że takie szkolenie nie dotyczy wyłącznie nauczycieli. Zobowiązani do jego ukończenia są również pracownicy administracyjny, a także osoby pracujące w szkolnej stołówce. Wszystko oczywiście po to, aby poprawić bezpieczeństwo uczniów.

Czy obowiązek ukończenia kursu z pierwszej pomocy dotyczy też pracujących w szkołach niepublicznych?

Oczywiście. Obecnie zarówno pracownicy szkół publicznych, jak i placówek niepublicznych zobowiązani są do ukończenia takiego kursu. Co ważne, obowiązek ukończenia szkolenia z kursu pierwszej pomocy dotyczy pracowników szkół bez względu na stopień kształcenia. Oznacza to, że odnosi się zarówno do szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych.

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli Rzeszów jest obecnie obowiązkowy. Co ważne, kurs poświęcony udzielaniu pierwszej pomocy mają obowiązek ukończyć wszyscy, którzy są pracownikami szkół. Oznacza to, że również pracownicy administracyjni muszą przedstawić świadectwo ukończenia takiego kursu.